OSTEOPATHIE

Wat is osteopathie?

 

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelmethode van het bewegingsapparaat, van organen en weefsels in het lichaam. De osteopaat onderzoekt en behandelt manueel de bewegingsmogelijkheid van al deze systemen en zoekt naar bewegingsbeperkingen die een verband kunnen hebben met de klacht van de patiënt. Osteopaten maken gebruik van een uitgebreide praktische kennis over anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie.

 

Wat doet een osteopaat?

 

Een osteopaat zal alle blokkades en bewegingsbeperkingen in het lichaam, die met de klacht verband houden, in kaart brengen. Zo gaat hij op zoek naar de oorzaak van de klacht en behandelt deze door middel van manipulaties, spiertechnieken en mobilisaties. De osteopaat geneest niet maar moedigt het lichaam aan om zelf te genezen. Dit doet hij door blokkades en bewegingsbeperkingen die een genezing in de weg staan, op te heffen. Apparatuur of medicijnen worden niet gebruikt. Na de behandeling heeft het lichaam tijd nodig om te reageren op de technieken.

 

Drie domeinen binnen de osteopathie

 

Een goed functioneren van het lichaam is afhankelijk van de interactie tussen de drie verschillende systemen: het pariëtale, het viscerale en craniosacrale systeem. Verlies van beweeglijkheid in één systeem, zal altijd invloed hebben op de andere systemen.

Pariëtale osteopathie

Het pariëtaal systeem staat voor alle gewrichten in het lichaam, gaande van de wervels tot het gewrichtje in je kleine teen. Wanneer een bepaald gewricht niet meer optimaal kan bewegen, zullen de omliggende gewrichten in het lichaam dat tekort moeten compenseren. Hierdoor ontstaat overbelasting in deze gewrichten.

 

Bijvoorbeeld: bij een blokkade van het gewricht in het bekken, kan het bekken niet goed meer bewegen en moet de lage rug dat bewegingsverlies compenseren. Dat kan lage rugpijn tot gevolg hebben. Om de lage rugklachten weg te werken, zal naast de rug vooral het bekken behandeld moeten worden.

 

De pariëtale osteopathie concentreert zich bijgevolg op het oplossen van bewegingsverliezen in het pariëtaal systeem.

Viscerale osteopathie

Viscerale osteopathie is een osteopathische behandeling die gebaseerd is op zachte manuele technieken. Zeggen dat slecht functionerende organen helemaal niets te maken hebben met klachten ter hoogte van het bewegings- of pariëtale stelsel is een even naïef standpunt als zeggen dat elke pariëtale klacht in het bewegingsstselsel te herleiden is tot een slecht functionerend orgaan ergens in het lichaam. De waarheid ligt in het midden. Een osteopatische behandeling is bijgevolg succesvoller met voldoende aandacht voor dit viscerale luik.

Pijn in het bewegingsapparaat kan m.a.w. veroorzaakt worden door een ander probleem, elders in het lichaam. Dit kan spanning of irritatie in de organen zijn. Vaak ervaart de patiënt echter zelf geen klachten ter hoogte van zijn organen.

Craniosacrale osteopathie

Craniosacrale therapie is een behandeling van en via onze schedel met invloed op de schedel zelf maar ook op de gerelateerde weefsels. Het is een behandeling van structuren en functies met invloed op diverse functies ter hoogte van onze schedel. Deze behandelingswijze veronderstelt dat verschillende delen van de schedel beweeglijk zijn ten opzichte van elkaar ter hoogte van de suturen (naden). Aan de binnenzijde van de schedelbeenderen wordt deze beweeglijkheid verder gezet door de hersenvliezen. Langs het achterhoofdsgat lopen deze vliezen over in de ruggenmergvliezen om zo uiteindelijk te eindigen ter hoogte van het sacrum (heiligbeen). Deze doorlopende structuur en hun beweeglijkheid zijn voor de craniale behandeling essentieel.

Beperkingen en stoornissen in het craniosacrale systeem worden vaak als oorzaak van klachten in het pariëtale en viscerale systeem gezien.

Please reload

© 2018 by Hannelore Desmet 

CONTACT

Tel.: +32 484 54 76 58
E-mail: info@bebalancedbefit.be
Meer info: www.bebalancedbefit.be

ADRES

Be Balanced Be Fit BVBA

Hazelarenlaan 28

3500 Hasselt

OPENINGSUREN

Ma - Vrij: 8u00 - 21u00

Enkel na afspraak

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle